Felvételi követelményekA Gazdaságinformatikus mesterképzésbe való felvétel feltételei

A felvételi vizsga során 100 pont szerezhető, ebből
 
45 „hozott” pont,
45 pont az írásbeli felvételivel szerezhet meg,
10 pont pedig kapható a korábbi szakmai teljesítmény vagy egyéb méltányolható vagy méltányolandó körülmény figyelembevételével
 
A felvétel feltétele, egyben a hozott pontok megállapításául szolgáló szakterületi előtanulmányok során megszerzett kreditpontok minimális szintje 70 kreditpont, amiből minimum 40-nel rendelkezni kell a mesterfokozat megszerzésére irányuló tanulmányok megkezdésekor, illetve a hiányzó (30) kreditet meg kell szerezni a mesterképzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint.
 
 
A 70 kreditpont az alábbi kompetenciaterületeken oszlik meg:
 
természettudományos ismeretek (10 kredit):
analízis, valószínűségszámítás, statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány;
gazdasági és humán ismeretek (20 kredit):
közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan) ismeretek;
informatikai ismeretek (40 kredit):
számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, számítógép-hálózatok, programozás-elmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek, speciális alkalmazások.
 
Ajánlások gazdaságinformatikus mesterszakra készülő hallgatóknak
 
További információ felvételi ügyekben: felvi@gain.bme.hu
Copyright © 2013 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar | Impresszum | Kapcsolat