A BME-VIK Gazdaságinformatikus Msc képzésérőlAlapadatok:

képzés végzettségi szintje:

képzés finanszírozási formái:

képzési idő:

képzés első indulása:

Felvétel a képzésbe:

Diploma megnevezése:

mesterdiploma

államilag támogatottköltségtérítéses

félév (a mintatanterv szerint)

2010. szeptember

félévenként (tavaszi és őszi félévben is indul)

Gazdaságinformatikus MSc (Master in Business Information Systems)

 
Szakirányok
 
A BME és ezen belül a Villamosmérnöki és Informatikai Kar mint gesztor kar által meghirdetett Gazdaságinformatikus mesterképzésben három szakirány közül választhatnak a hallgatók, két szakirány indítását a Kar szünetelteti. Az egyes szakirányok indulása az adott félévben a szakirányokra jelentkezők számától függ. Egy szakirány minimum 8 fővel indul.
 
A felvételizőnek lehetősége van a három szakirány közötti preferencia-rangsor megadására. A szakirányok e preferenciák és a fenti létszámkorlátok figyelembevételével indulnak. A szakirányokra vonatkozó preferencialista hiányos kitöltése esetén a besorolást automatikusan felajánljuk.
 
A Gazdasági elemző informatika és a Pénzügyi informatika szakirány csak angol nyelven indul; a többi szakirány oktatási nyelve magyar.
 
 
Szakirányok
Pénzügyi informatika (csak angolul)
Vállalatirányítási informatika
Gazdasági elemző informatika (angolul)
Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment (indítását szüneteltetjük)
Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások (indítását szüneteltetjük)
Copyright © 2013 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar | Impresszum | Kapcsolat