Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment szakirányA szakirány indítását a VIK jelenleg szünetelteti. Újraindításáról később születhet döntés.
A szakirány tartalmat a szüneteltetés ellenére az alábbiakban összefoglaljuk. 

A Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment (SZFM) szakirány célkitűzése a szolgáltatások informatikai eszközökkel történő támogatására való felkészítés a gazdaságinformatika speciális eszköztárának bemutatásával. A hallgatók megismerik a szolgáltatásorientált rendszerek üzleti és IT szempontok szerinti tervezésének feladatát és működtetés teljes életciklusát. Végigkövetik a rendszerintegráció tervezési lépéseit a követelményfelmérés, modellezés, teljesítménybecslés feladatain keresztül. Megismerkednek az implementáció/integráció, valamint a működő rendszer üzemeltetésének főbb kérdéseivel, ideértve a nyomonkövetést, a változások kezelését (életciklus), és az iparági ill. törvényi követelményeknek való megfelelőség igazolását.
A szakirány mögött álló iskola oktatói tudományos tevékenységük során vezető szerepet töltenek be számos magyar és nemzetközi konferencia programbizottságban. Pannon, Compaq, HP, ill. IBM ösztöndíjakkal rendelkeznek, valamint az IBM Center of Advanced Studies Budapest akadémiai irányítói. A csoport tagjai az EU 6. és 7. keretprogramjának DECOS, HIDENETS, SENSORIA, Resist, SafeDMI, DIANA, MoGenTes, AMBER, GENESYS, SecureChange, e-Freight projektjeiben működnek közre, valamint számos ipari projektet vezettek a szoftverfejlesztés és szolgáltatásintegráció területén.

A szakirány tárgyai: Rendszermodellezés, Információ- és tudásintegrálás, Folyamatmenedzsment megoldások SOA környezetben, Szolgáltatás-orientált rendszerintegráció, SSME rendszerek gyakorlata.
 
Diplomamunka címek
 
További részletek
 
További információ a Szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment szakirányról: szfm@gain.bme.hu
 

A szakirány partnerei és projektjei

 
 
Főbb partnerek:
Szolgáltatástudományi Módszertani Központ Alapítvány
IBM Budapest Center of Advanced Studies
Morgan Stanley IT
SUN
HP
ORACLE
Nokia Siemens Networks
ACCENTURE
NUANCE-Recognita
 
Kis- és középvállalatok:
Answare
DSS
OptXware Kutatás-Fejlesztési Kft.
 
Kormányzati szektor
EKK
OEP
KEKKH
Technológiai platformok (szoftver és szolgáltatás)
NESSI Hungary (90 tagszervezet)
NESSI EU
 
A szakirány oktatóinak néhány kutatási projektje:
- Modell alalpú adatelemzés és mintadetektálás formális módszerek segítségével ( jutalékelemzés egy nagy magyar lakossági szolgáltatónak) 
- Folyamatmodell alapú konformancia vizsgálat eszközei és módszerei - tudásmenedzsment (bankinformatikai folyamatok komplex modellezése és elemzése multinacionális bank magyar leányvállalatának) 
- Modellezés, predikció és szimuláció a termelésoptimalizálásban (Magyarország egyik legnagyobb információtechnológiai gyára)
 
További tanszéki projektek:
SENSORIA (EU FP6) – A jövő szolgáltatásainak modell alapú tervezése
DESEREC (EU FP6) – Nagy IT rendszerek biztonságos rekonfigurációja
SecureChange (EU FP7) – Garantált biztonság gyorsan változó rendszerekben
E-Freight (EU FP7) – Egységes logisztikai „szolgáltatás-ablak” EU szinten
AMBER (EU FP7) – Szolgáltatásbiztonsági mérések
Több kapcsolódó IBM Faculty Award
Ipari K+F projektek (Morgan Stanley, IBM)
Katasztrófaelhárítás tervezése (Groupama Biztosító)
SOA keretrendszerek összehasonlító vizsgálata
Elektronikus Közigazgatási Keretrendszer Kialakítása
Copyright © 2013 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar | Impresszum | Kapcsolat