Tantárgy akkreditációElőtanulmányi kreditvizsgálat a BME VIK gazdaságinformatikus mesterképzéséhez

A Gazdaságinformatikus mesterképzéshez előtanulmányi kreditvizsgálat tartozik, ha a jelentkező nem gazdaságinformatikus alapképzésben szerezte a végzettségét
 
A Gazdaságinformatikus mesterképzéshez tartozó Képzési és Kimeneti Követelmények rendelete (http://www.nefmi.gov.hu/kkk a Mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiben a 7-10.oldalon) tartalmazza a bemeneti követelményeket is, részletesen felsorolva az ismeretköröket. Lényegében 10 kredit természettudományi (matematikai), 20 kredit gazdasági és humán (pontosabban gazdasági, menedzsment vagy jogi) és 40 kredit informatikai előtanulmányt kell felmutatni ahhoz, hogy pótlásra ne legyen szükség. Amennyiben az összesen 70 kreditnyi előírt struktúrájú elõtanulmányból legalább 40 kredit megvan, akkor 30 kredit pótolható.
 
Az előtanulmányi kreditek pótlására a rendelet szerint a felvételtől számított egy éven belül van mód. A gyakorlatban ez úgy zajlik, hogy a jelentkezők a felvételi napjáig elhozzák az előtanulmányokról szóló igazolások másolatait a BME VIK Dékáni Hivatalába. Ez lehet indexmásolat vagy oklevél melléklet. A Kreditátviteli Bizottság felelős tagjai átnézik ezeket és megállapítják, hogy melyik jelentkezőnek milyen előtanulmányi kreditjeit lehet elismerni, és kiknek kell kredit-pótlást előírni.
 
Mivel a Gazdaságinformatikus mesterképzésre jelentkezők jól meghatározható alapképzési irányokból érkeznek, egyes alapképzések kötelező tanrendjét előre megvizsgáltuk és kialakítottuk a következő egyszerűsített vizsgálatot: A jelentkezők alapképzésének főirányába eső előtanulmányi krediteket (pl. közgazdászoknál a gazdasági, informatikusoknál az informatikai krediteket) nem célszerű számolgatni, mivel úgyis megvannak. Mérnökök, informatikusok, közgazdászok és programozó matematikusok esetében a matematikai előtanulmányok is mindig megvannak. Informatikusok esetében a gazdaság előtanulmányokat, közgazdászok esetében az informatikai előtanulmányokat vizsgáljuk. Villamosmérnökök és programozó matematikusok esetében mindkét területet megvizsgáljuk. A régebben végzetteknél, akik még nem kreditrendszerben tanultak, a heti óraszámot alapul véve állapítjuk meg egy-egy teljesített tárgy kreditértékét.
 
Pótlásra kijelölt tárgyak a gazdasági ismeretkörben az alábbi témakörökből kerülnek ki: számvitel, vállalatgazdaságtan, marketing, makrogazdasági pénzügyek, mérnöki menedzsment, adatvédelem. Az informatikai ismeretkörben alapvetően a mérnök-informatikus alapképzés azon tárgyai szerepelnek, amelyek nem egymásra épülők, így nem igényelnek másik tárgyakat előzményül, pl.: programozás 1-2, szoftver laboratórium 1-2, információs rendszerek üzemeltetése. Amennyiben több informatikai előtanulmányi kredit pótlására van szükség, akkor a BME-SOTE egészségügyi szervező alapképzés tárgyai közül is előírásra kerül néhány tárgy, pl.: adatbázisok, számítógépes hálózatok, stb. Az eddigi tapasztalat az, hogy a jelentkezők mindegyikének megvan a legalább 10 kreditnyi matematikai előtanulmánya, így matematikai pótlásra még nem volt szükség.
 
Az előtanulmányi kreditek elismerését és/vagy pótlását a BME VIK és a BME GTK meglévő alapképzéseinek kínálatából írjuk elő, személyre szabott egyedi határozatban. Ezt a határozatot a felvettek a beiratkozáskor írásban is megkapják. A határozatban előírt tárgyak bekerülnek a NEPTUN rendszerbe is, egyéni követelményként. A hallgatók maguk dönthetnek, hogyan veszik fel és mikor teljesítik ezeket a pótlásokat.
 
Copyright © 2013 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar | Impresszum | Kapcsolat