Végzős hallgatóink2012 óta végeznek hallgatóink a képzésen. Visszajelzéseik alapján a BME-n végzett gazdaságinformatikusok hazai és külföldi munkaadók által is különösen keresettek.
 
A foglalkoztatási igény egyik indikátorának a korábbi, gazdaságinformatikai vonatkozású képzési előzményekből kikerült hallgatók elhelyezkedési mutatói tekinthetők. Ezek a hallgatók évek óta, már a diplomájuk kézhezvételét megelőzően is kivétel nélkül el tudtak helyezkedni az általuk megismert szakterületeken, így a piac felvevőképessége jelentősen nagyobb, mint az országban ezeken a területeken évente végző hallgatók száma.

Ezek az országos és európai szintű igények a budapesti régióban kiemelten jelentkeznek, hiszen a pénzügyi és közigazgatási intézmények jelentős része a fővárosban összpontosul. Itt találhatók meg a hazánk közigazgatását irányító minisztériumok és központi szervek, valamint a bankok központjainak nagy része is. Másfelől a pénzügyekkel és adatfeldolgozással foglalkozó nemzetközi nagyvállalatoknak is igénye van hazai szakemberekre.

Végzőseink visszajelzései

 
 
Pugner Zsuzsa 2016 tavaszától 2017 őszéig tanult a gazdaságinformatikus mesterképzésben. A képzésre a Budapesti Gazdasági Egyetem -Gazdasági és Menedzsment alapképzésének elvégzése után érkezett.

Honnan érkeztél hozzánk és miért a BME-VIK Gazdaságinformatikus mesterképzését választottad?
 
Az alapképzést a Budapesti Gazdasági Egyetem -Gazdasági és Menedzsment szakán végeztem Közgazdászinformatikus szakirányon.
Azért ezt a képzést választottam, mert szerettem volna a gazdasági diplomámat mélyebb informatikai szaktudással kiegészíteni. Pont erről szól ez a mesterképzés, hiszen ötvözi a gazdasági és az informatikai ismereteket.

Milyen szakirányt választottál, és volt-e szükséged kreditpótlásra?

A Vállalatirányítási informatika szakirányt választottam, mert ez érdekelt a legjobban és az óta is ezzel foglalkozom.
Mivel a korábbi alapszakom a gazdasági és informatikai tárgyakat is megfelelő terjedelemben tartalmazott nem volt szükségem kreditpótlásra.

Dolgoztál-e a képzés mellett, és ez mennyire segítette vagy hátráltatta ez a tanulmányaidat?

A képzés elindulásával egyidejűleg kezdtem el dolgozni az informatika területén. Szerencsére én oszthattam be az időmet így nem ment egyik sem a másik rovására. 
Fel tudtam készülni az egyetemi feladatokra és fejlődni tudtam szakmailag a munkában is. Az önálló laboroknál és a diplomaírásnál pedig nagy előny volt, hogy olyan témát tudtam választani, ami szorosan kapcsolódott a munkámhoz.

Mi volt a diplomatémád, és milyen eredménnyel végeztél? 

"Jogosultsági kérelmeket jóváhagyó szerepgazdák munkaviszonyának ellenőrzése SAP R3 rendszerekben" volt a témám címe. Kitüntetéses diplomával végeztem a képzésen.

Mik a végzés utáni terveid?

Az egyetem alatt már megfogalmazódott bennem, hogy az SAP-val szeretnék foglalkozni. Erre az önálló laboratóriumi tárgyak alaposan felkészítettek.
Szerencsére a megálmodott munkahely a diplomázás során már valósággá is vált.

Visszatekintve hogyan értékeled a képzést?

Mindenkinek nagyon ajánlom ezt a képzést. Kellő szorgalommal nagyon jó eredményeket lehet elérni és rengeteget lehet tanulni, fejlődni mind szakmailag mind emberileg.
Tetszett, hogy a képzés ténylegesen a munka világára készít fel, és az önálló laborok mindenkit motiváltak arra, hogy jó kapcsolatot alakítson ki a témát művelő vállalkozással, mint egy lehetséges jövőbeni munkahellyel. Így mire elérkeztünk a diplomaíráshoz már egy jól megalapozott kapcsolati hálóval is rendelkeztünk.

 

Juhász Sára 2018 januárjában végzett a gazdaságinformatikus  mesterképzésben. Jelenleg Párizsban dolgozik fejlesztőként vállalatirányítási területen.

Honnan érkeztél hozzánk és miért a BME-VIK Gazdaságinformatikus MSc képzést választottad?

A BME-VIK mérnökinformatikus karról érkeztem. Mivel alapképzés során a Vállalatirányítási rendszerek szakirányon végeztem egyértelmű volt számomra, hogy a gazdaságinformatikus MSc képzés Vállalatirányítási informatika specializációján szeretném folytatni tanulmányaimat.

Milyen szakirányt válaszottál, és volt-e szükséged kreditpótlásra?

Vállalatirányítási informatika szakirányt választottam. Kreditpótlásra nem volt szükségem.

Dolgoztál-e a képzés mellett, és ez mennyire segítette vagy hátráltatta a tanulmányaidat?

A képzés alatt végig dolgoztam teljes munkaidős állásban. Szerencsés voltam, mert a főnököm rugalmas volt, és ha egy-egy előadásra vagy gyakorlatra el kellett mennem napközben, azt a munkaórák megfelelő átütemezésével korrigálhattam.

Az egyetem melletti munka csak a szabadidőmben korlátozott, emiatt sokszor esténként vagy hétvégente kellett tanulnom, de nem bántam meg, hiszen több éves munkatapasztalatra tehettem szert így a tanulás mellett.

Mi volt a diplomatémád, és milyen eredménnyel végeztél? 

A diplomatémám egy céges projekt keretein belül megvalósításra került SAP Workflow fejlesztése volt, mely a különböző lokációkon végzett anyagváltoztatási folyamat végbemenetelét vezérli. Jeles érdemjegyet kaptam rá.

Mik a végzés utáni terveid?

Jelenleg SAP ABAP fejlesztőként dolgozom Párizsban. Terveim szerint pár évet még külföldön maradok.

Visszatekintve hogyan értékeled a képzést?

Szerintem a képzés jól szervezett, a tanárok rugalmasak és segítőkészek, ami számomra nagyon fontos volt. Hatalmas előnynek tartom a kar kiépített kapcsolati hálóját, mely segítségével az Önálló Laboratórium és Diplomaterv tárgyak szakmabeli cégeknél végezhetőek el – ezen cégek legtöbbször potenciális munkahelyek is egyben.

 

Rácz Tamás kitüntetéssel végezte el a BME VIK gazdaságinformatikus mesterszakot a Vállalatirányítási Informatika szakirányon. A sikeres záróvizsga után kerestük meg kérdéseinkkel.

Honnan érkeztél hozzánk és miért a BME-VIK Gazdaságinformatikus MSc képzést választottad?

A Szent István Egyetem Gazdálkodás és Menedzsment szakjáról jöttem. Az ottani konzulensem ajánlotta - figyelembe véve az érdeklődési körömet - , hogy  mindenféleképpen Gazdaságinformatikus mesterképzésre menjek továbbtanulni. Igyekeztem a lehető legjobban utánanézni a hazai gazdaságinformatikus MSc kínálatnak, amik közül a BME-VIK képzése tűnt számomra a legszimpatikusabbnak. Döntésemben közrejátszott az egyetem és a kar hírneve is. 

Volt-e szükséged kreditpótlásra?

Alapképzésemből adódóan viszonylag sok, 28 informatikai kreditet kellett pótolnom.

Melyik szakirányt választottad?

Vállalatirányítási informatika szakirányra jelentkeztem.

Dolgoztál-e a képzés mellett, és ez mennyire segítette vagy hátráltatta a tanulmányaidat?

Igen, dolgoztam, sőt a képzésnek köszönhetően találtam munkát az Önlabomhoz témát adó cégnél, ahol a gyakorlatban, éles projekteken is alkalmazhattam az egyetemen tanultakat. Egy szóval szerintem pozitív hatással volt a tanulmányaimra.

Mi volt a diplomatémád, és milyen eredménnyel végeztél? 

A diplomatervem témája „Naplófájl-elemző monitoring rendszer fejlesztése nagyvállalati környezetben” volt és kitüntetéssel végeztem el a képzést.

Mik a végzés utáni terveid?

Jelenleg tanácsadóként és fejlesztőként dolgozom főleg BPM, BI, és alkalmazás integrációs projektekben. Ezen területeken szerzett tudásomat szeretném minél több, lehetőleg nemzetközi projektekben elmélyíteni és lehetőség szerint más területek felé is nyitni. Most például lehetőséget kaptam arra, hogy részt vegyek egy dokumentummenedzsmenttel és OCR-rel foglalkozó projektben.

Visszatekintve hogyan értékeled a képzést?

Kifejezetten hasznosnak találtam a képzést. Csak ajánlani tudom, főleg azoknak, akik hozzám hasonlóan valamilyen gazdasági képzés után szeretnék az informatikai tudásukat is elmélyíteni.

 

Faluvégi János 2014 őszétől 2016 tavaszáig tanult a gazdaságinformatikus mesterképzésben. A képzésre a BME VIK mérnök informatikus alapképzésének elvégzése után érkezett.

Milyen szakirányt válaszottál, és volt-e szükséged kreditpótlásra?

A mesterképzés kínálatából a gazdasági elemző szakirányt választottam. Kreditpótlásra nem volt szükségem.

Dolgoztál-e a képzés mellett, és ez mennyire segítette vagy hátráltatta a tanulmányaidat?

Már a képzés megkezdése előtt, majd alatta is dolgoztam, először gyakornokként, majd az utolsó évben teljes állásban. Végig legalább elégséges szinten össze tudtam egyeztetni a tanulmányokat a munkával. Inkább segítette a két tevékenység egymást (például a diplomamunka témaválasztásánál), bár voltak apróbb zavaró tényezők is, mint az órarend és a munka összeegyeztetése.

Mi volt a diplomatémád, és milyen eredménnyel végeztél? 

A diplomám témája "Analitikai alkalmazás fejlesztése eszköz-nyilvántartási modulhoz" volt. 5-öst kaptam a munkára és jeles eredménnyel végeztem

Végzés utáni terveid?

A végzés utánra nem volt különösebb fogadkozásom vagy tervem. A megszokott környezetben dolgozom tovább.

Visszatekintve hogyan értékeled a képzést?

Összességében jónak ítélem a képzést. Nagyon tetszett a tantárgyak többsége és a képzés, illetve a szakirány tematikája is. Különösen ajánlom azoknak, akik gazdasági szemléletre is vágynak az informatikán túl és akiket érdekel az analitikus szemlélet, az adatbányászat és az adatok elemzése.

 

Kerkay Péter kiváló eredménnyel végzett a BME VIK gazdaságinformatikus mesterszakon a Business Analytics angol nyelvű szakirányon. A sikeres záróvizsga után fél órával beszélgettünk vele:

Kérdés: Mi volt az előképzettsége és mikor kezdte a gazdaságinformatikai tanulmányait?
– A BME GTK-n végeztem közgazdászként és műszaki menedzserként. A gazdaságinformatika mesterszakot 2010 őszén kezdtem, az első csoporttal.

Kérdés: Miért ezt a szakot választotta és miért az angol nyelvű szakirányt?
– Az informatika mindig is érdekelt, a hobbim volt. A közgazdász-képzésen hallgattam adatbányászati tárgyat.  Így világos volt, hogy az üzleti intelligencia területre megyek tovább.  Az idegen nyelven tanulás is vonzott. 

Kérdés: Kellett-e kreditpótlásokat teljesítenie?
– Sok informatikai tárgyat hallgattam az előtanulmányaim során: Vállalatirányítási rendszereket, Infokommunikációt, így viszonylag kevés informatikai kreditet kellett pótolnom. Programozás 2 és a hozzá tartozó szoftver labor 2 volt az, amit meg kellett tanulnom, és ez alapozta meg a diplomamunkámhoz szükséges programozási készségeket. 

Kérdés: Mi volt a legnehezebb és mi volt a legörömtelibb a képzés során?
– A legnehezebb volt számomra, hogy a saját lustaságom miatt egy félévet csúsztam az önálló laborral. Tanulság az, hogy nem szabad hagyni, sosincs késő, foglalkozni kell a témával folyamatosan. A legtöbb örömöt az okozta, hogy „hazai pályán” érezhettük magunkat, közös és közvetlen volt a munkakapcsolat a tanárok és diákok között, és a diákok között is kialakult a közösség.

Kérdés: Dolgozik-e a tanulás mellett? 
– Közgazdászként, piacelemzőként dolgozom egy multinacionális cégnél.  Gazdaságinformatikusként a feldolgozott adatok mögé tudok látni.  

Kérdés: A diplomatémája kapcsolódik a munkahelyéhez?
– Nem kapcsolódik, inkább ez a hobbim: az én ötletem volt, hogy tőzsdei adatokat elemezzek és az amatőr tőzsdézők számára készítsek egy döntés-támogató rendszert. (Konzulens: Dr. Kósa Zsuzsanna)

Kérdés: Mik a jövőbeli tervei így a végzés után? 
– Dolgozom tovább piacelemzőként, informatikai szakértőként a közgazdászok között. Ezek a tanulmányok hatalmas előnyt adtak, mert rendszerszemléletet, probléma-megoldási készséget, projekt látásmódot fejlesztettek ki bennem. Esetleg külföldre is mennék, de szeretek itthon lenni.

Gratulálok, és sok sikert kívánok a terveihez!

 

Rusznyák András kitüntetéssel végezte el a BME VIK gazdaságinformatikus mesterszakot a Business Analytics angol nyelvű szakirányon. A sikeres záróvizsga után kerestük meg kérdéseinkkel.

Kérdés: Mi volt az előképzettsége és mikor kezdte a gazdaságinformatikai tanulmányait?
– A BME VIK-en végeztem az alapképzésben mérnök-informatikusként 2011-ben. Utána közvetlenül kezdtem el a gazdaságinformatika mesterszakot. Kreditpótlást szerencsére nem kellett teljesítenem és így két év alatt sikerült végeznem.

Kérdés: Dolgozik-e a tanulás mellett? Ha igen, a munkahelye támogatja-e a tanulását?
– Igen, az alapképzés végén, 2010-ben már elkezdtem dolgozni rendszerszervezőként egy nagy bank informatikai háttérszolgáltató cégénél, hitelezési rendszerekkel foglalkozom. A munkahelyem messzemenően támogat, rugalmas munkaidő-beosztást adott, ezért is tudtam nappali tagozatra járni.

Kérdés: Miért ezt a szakot választotta és miért az angol nyelvű szakirányt?
– Az üzleti intelligencia területe vonzott legjobban. Illetve fontosnak tartottam, hogy így jobban megtanulom a szakmai angol nyelvet. Ez kezdetben nehéz volt, de a végére belejöttem. Ezért is volt jó, hogy már az első félévben angolul kellett dolgozni az önálló labor témával.

Kérdés: Mi volt a legnehezebb és mi volt a legörömtelibb a képzés során?
– A legnehezebbek számomra a számvitel és a kontrolling tantárgyak voltak. A legtöbb örömöt a szakirányos tárgyak okozták, az ügyfél analitika és az üzleti és pénzügyi elemzés.

Kérdés: A diplomatémája kapcsolódik a munkahelyéhez?
– Nem kapcsolódik, a konzulensem ötlete volt, hogy a részvényárak kapcsolatát elemezzem.

Kérdés: Mik a jövőbeli tervei így a végzés után? Üzleti vagy inkább tudományos karrierre vágyik?
– Dolgozom tovább, és inkább az üzleti életben szeretnék sikereket elérni. Külföldi munkavállalásban is gondolkodom. Úgy érzem, jó esélyeim lehetnek az Egyesült Királyságban, mert referenciakánt vihetem magammal az angol nyelvű diplomamunkámat.

Gratulálok a védéséhez, és sok sikert a terveihez!

 

Tornyai Árpád kiváló minősítéssel végezte el a BME VIK gazdaságinformatikus mesterszakot a Vállalatirányítási informatika szakirányon. A végzést követően fél évvel kérdeztük:

Kérdés: Jó választásnak bizonyult számodra a BME Gazdaságinformatika MSc? 
– Igen, jó választás volt a Gazdinfó Msc. 

Kérdés: Ha most mennél MSc képzésre, újra a BME Gazdaságinformatikát választanád? 
– Ha most kéne választanom, akkor is ezt választanám, hiszen a mostani és az eddigi munkáim is mind kapcsolódtak az itt tanultakhoz.

Kérdés: Dolgozol jelenleg fő- vagy félállásban? Ha igen, hol, milyen pozícióban? Milyen előmeneteli lehetőségeket látsz, mit szeretnél a szakmában a közeli/távoli jövőben? 
– Jelenleg az SAP Hungary-nél vagyok fejlesztő. Július óta féléves kiküldetésemet töltöm Németországban, az itteni SAP AG-nál. A képzésen elsajátított alapok sokat segítenek az általam fejlesztett alkalmazások üzleti oldalának megértésében. Ami az előmeneteli lehetőségeket illeti, a jól teljesítő munkatársakat nem csak anyagilag ismeri el a cég, hanem különböző programokban való részvételt is lehetővé tesz. Az én mostani németországi munkám is egy ilyen programnak az eredménye.

Kérdés: Mennyiben és hogyan segítette elő a képzés elvégzése az elhelyezkedésedet? 
– Az SAP-val először a BSc alatt, az Integrált Vállalatirányítási Rendszerek szakirányon kerültem kapcsolatba, itt végeztem az első önálló laboratóriumomat. Később, a Gazdaságinformatika MSc alatt is itt folytattam és a diplomamunkámat is az SAP-nál írtam. Akit érdekel az SAP, vagy úgy általában a vállalati szoftverek, erről a szakról tud ilyen irányban specializálódni.

Kérdés: Ajánlanád-e a most MSc képzést választóknak a BME Gazdaságinformatika mesterszakot? 
– A BME VIK Gazdinfó MSc-t mindenképp ajánlanám azoknak, akik informatika vagy valamilyen gazdasági szakon végeztek.

Köszönöm a válaszaidat!

Copyright © 2013 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - Villamosmérnöki és Informatikai Kar | Impresszum | Kapcsolat